Poradnia psychologiczna Łódź

Menu główne


Enter

Młodzieżowe grupy interpersonalne
Młodzież z telefonami


Grupa interpersonalna dla młodzieży to:

 • INTENSYWNE, pięciodniowe doświadczenie pracy nad relacjami w grupie rówieśniczej
 • MOŻLIWOŚĆ:
  • zbadania trudności, które wpływają na relacje rówieśnicze
  • uzyskania informacji zwrotnych na temat własnego sposobu bycia w grupie
  • przyjrzenia się swoim emocjom i reakcjom w sytuacjach grupowych
  • podjęcia próby nawiązania relacji przy wsparciu grupy i terapeutów
  • dzielenia się własnym doświadczeniem, uczuciami i refleksjami
  • poszerzenia wiedzy o samym sobie
  • doświadczenia krótkoterminowej pracy terapeutycznej skoncentrowanej na relacjach tu i teraz
 • 15 GODZIN pracy interpersonalnej przy wsparciu dwóch terapeutów
 • INSPIRACJA do podjęcia terapii indywidualnej lub grupowej, nie terapia. Doświadczenie ma charakter krótkoterminowy i opiera się na nawiązywaniu i obserwacji relacji. Zadaniem grupy interpersonalnej jest wsparcie uczestników w rozwoju kompetencji społecznych, umiejętności nawiązywania relacji, rozumienia własnych zachowań, emocji i myśli, które pojawiają się w grupie.

Grupa ENTER będzie dobrym miejscem dla nastolatków, którzy:

 • widzą trudności w byciu w grupie rówieśniczej
 • mają kłopot w budowaniu stabilnych relacji
 • chcą zrozumieć sposób, w jaki budują kontakt z innymi i poszukać rozwiązań na to, by tworzyć satysfakcjonujące relacje
 • są otwarci na doświadczenie intensywnej pracy grupowej
 • mają poczucie, że istnieje kłopot, który powielają w relacjach i chcą go nazwać i zrozumieć


Grupa interpersonalna może nie być dobrym miejscem dla osób, które aktualnie:

 • mają trudności w wyhamowaniu zachowań agresywnych
 • wyrażają silny lęk uniemożliwiający kontakt grupowy
 • nie nawiązują bezpośredniego kontaktu z drugą osobą
 • są zbyt labilne emocjonalnie, by móc uczestniczyć w całości pracy grupowej
 • mają trudności, które mogą być dla nich lub innych zbyt zagrażające na tle grupy


Ubłocona młodzież


Prowadzący:

NATALIA PEREK (ENTER 13 - 15, ENTER 16-19)
Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Ukończyła psychologię kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, Podyplomowy Kurs Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne - Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Doświadczenie pracy z grupami młodzieżowymi zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w SPZOZ w Łodzi oraz Ośrodku Regeneracja. Założycielka Kombinatu Szklarnia, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju interpersonalnego nastolatków poprzez autorskie projekty edukacyjne. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

IZABELA SUKNIEWICZ (ENTER 13-15)
Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Ukończyła psychologię kliniczną na Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie, Akademię Muzyczną w Krakowie oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne- Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Z grupami młodzieżowymi pracuje w łódzkiej szkole podstawowej. Doświadczenie zdobywała również na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym dla Dzieci w SPZOZ w Łodzi. Ukończyła również roczny staż w zakresie psychoterapii grupowej dzieci z Zespołem Aspergera w Centrum Terapii Autyzmu Sotis w Warszawie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

KATARZYNA DĄBROWSKA (ENTER 16-19)
Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie szkolenia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Doświadczenie zawodowe w pracy z grupami zdobywała prowadząc grupę interpersonalną w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracowała w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze, przez trzy lata była też asystentką naukowo-dydaktyczną w Instytucie Psychologii UŁ. Konsultowała procesy interpersonalne w średnim przedsiębiorstwie, prowadziła warsztaty, zajęcia i treningi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest również absolwentką Szkoły Trenerów I stopnia KRT oraz filozofii (studia magisterskie) na Uniwersytecie Łódzkim.

ENTER 13 - 15 LAT
18.08 - 22.08

ENTER 16 - 19 LAT
25.08 - 29.08

grupa pracuje w godzinach:
9.00-10:30 i 11:30-13:00

KWALIFIKACJE DO GRUPY:
03.08.2021, 4.08.2021
10.08.2021, 11.08.2021

ILOŚĆ OSÓB:
8-12 osób

KOSZT UCZESTNICTWA:
750 zł
Koszt kwalifikacji: 50 zł (koszt jednorazowy)

umawianie terminów kwalifikacji wyłącznie telefonicznie
tel. 887 857 617

Młodzież z piłką i deskorolkąStopka

Zamknij