Ambulatorium Stresu

Menu główne


Badania psychologiczno-pedagogiczne

Zespół diagnostyczno-terapeutyczny składający się z psychologa dziecięco-młodzieżowego oraz pedagoga - terapeuty, zapewnia pomoc w zakresie diagnozy i terapii dzieci w wieku wczesnodziecięcym, przedszkolnym oraz szkolnym.

Pomagamy dzieciom i rodzicom we wczesnym wykrywaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka.

Oferujemy diagnozę rozwoju psychoruchowego, funkcji motoryczno-percepcyjnych dla najmłodszych oraz diagnozę i terapię trudności szkolnych: problemy z zakresie koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, deficyty w funkcjonowaniu analizatorów, problemów z nauką czytania, pisania, liczenia oraz komunikacji z otoczeniem.

Zapewniamy indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe (motoryka duża mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, funkcje poznawcze) dla dzieci: ze spektrum autyzmu, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, opóźnionym rozwojem mowy, deficytem uwagi i nadpobudliwością psychoruchową.

Diagnoza obejmuje dwa spotkania z psychologiem dziecięco-młodzieżowym oraz dwa spotkania z pedagogiem terapeutą, jedno spotkanie zespołu z rodzicami podsumowujące wyniki diagnozy.

Opinia pisemna wydawana jest na prośbę rodziców.

Stopka

Zamknij