Ambulatorium Stresu

Menu główne


Logopeda

Rozwój mowy dziecka jest dla rodziców źródłem wzruszeń, radości i powodem do dumy. Zrozumiałym jest więc, że rodziców niepokoi, gdy rówieśnicy ich dziecka mówią pierwsze wyrazy, budują zdania, a ich dziecko nie mówi wcale, posługuje się sylabami lub jego wypowiedzi są niezrozumiałe dla otoczenia. Nie zawsze różnice rozwojowe same się wyrównują, często konieczna jest odpowiednia stymulacja i terapia.

Niektóre wady wymowy (np.: mowa bezdźwięczna, zaburzenia słuchu fonematycznego) są przyczyną pierwszych niepowodzeń szkolnych – trudności w nauce czytania i pisania.

Wczesna interwencja logopedyczna to szansa na satysfakcjonujące kontakty z rówieśnikami i osiąganie sukcesów szkolnych.

Oferujemy:

  • konsultacje logopedyczne,
  • diagnozę logopedyczną (także pisemną),
  • terapię wad wymowy (np. seplenienia, rerania, mowy bezdźwięcznej, innych głosek),
  • stymulację mowy w opóźnionym rozwoju mowy, - rozwój kompetencji komunikacyjnych,
  • profilaktykę zaburzeń mowy,
  • wspomaganie nauki czytania i pisania.

Stopka

Zamknij