Ambulatorium Stresu

Menu główne


Całościowe zaburzenia rozwoju

Całościowe zaburzenie rozwoju to zaburzenia rozpoczynające się w dzieciństwie, charakteryzujące się trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych, często także nietypowym zachowaniem i słabością fizyczną.

Do CZR zaliczamy:
- autyzm dziecięcy
- zespół Aspergera
- zespół Hellera
- zespół Retta

Diagnozę autyzmu należy rozpocząć od szczegółowego wywiadu z rodzicami dotyczącego przebiegu ciąży, rozwoju dziecka i zachowań niepojących rodziców. Konieczna jest również obserwacja psychiatryczna, psychologiczna i logopedyczna dziecka w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.
Proces diagnostyczny może opierać się rownież o zlecone przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży dodatkowych badań (min. morfologii i EEG), a także wymagać dodatkowych konsultacji: neurologicznej, badania wzroku i słuchu dziecka.

Postawienie właściwej i szybkiej diagnozy wiąże się z uzyskaniem odpowiednich świadczeń tj. wczesnego wspomagania rozwoju czy też orzeczenia o niepełnosprawności.

W naszej placówce po przekazaniu diagnozy macie Państwo możliwość dalszej opieki psychiatrycznej, terapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej dziecka u którego rozpoznano autyzm lub zespół Aspergera.


Stopka

Zamknij