Poradnia psychologiczna Łódź

Menu główne


Całościowe zaburzenia rozwoju

Całościowe Zaburzenie Rozwoju

Całościowe zaburzenie rozwoju to zaburzenia rozpoczynające się w dzieciństwie, charakteryzujące się trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych, często także nietypowym zachowaniem i słabością fizyczną. Do CZR zaliczamy:

 • autyzm dziecięcy,
 • zespół Aspergera,
 • zespół Hellera,
 • zespół Retta,

Co wchodzi w zakres Całościowych Zaburzeń Rozwojowych?

Warto wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne zaburzenia.

 • Autyzm dziecięcy – przeważnie możemy zauważyć subtelny początek objawów do 3 roku życia. Jak wiemy, spektrum autyzmu zakłada różny stopień intensyfikacji danego objawu. Dlatego niektóre dzieci nieznacznie odstają od swoich rówieśników, natomiast rozwój innych będzie różnił się znacząco. Objawy autyzmu dziecięcego mogą być różnorakie, jednak ogólnie przyjmuje się, że dotyczą sfery komunikacji z otoczeniem (np. zaburzenia słowne, trudność z odbiorem komunikatów), przystosowania do funkcjonowania w środowisku (np. problem z funkcjonowaniem w grupie, brak zdolności komunikacji, zaburzona mimika twarzy) i wzorce zachowań przypisywane przez lekarzy spektrum autyzmu (np. nawyki dot. chodzenia, ustawiania przedmiotów, sztywność ciała i inne). Odpowiednio wczesna diagnoza daje szansę na wysoki stopień samodzielności pacjenta.
 • Zespół Aspergera – to zaburzenie znajdujące się w spektrum autyzmu. Inaczej niż w przypadku samego autyzmu, zespół Aspergera rozpoznajemy przeważnie po ukończeniu 3. roku życia do wieku wczesnoszkolnego, czyli 7-8 lat. Dzieci z zespołem Aspergera mogą być szczególnie wrażliwe na zewnętrzne bodźce, takie jak głośny dźwięk czy szybko zmieniający się obraz na ekranie. Często wykonują drobne czynności w dokładnie taki sam sposób, budując dla siebie powtarzalną rutynę. Dzieci z zespołem Aspergera potrafią się komunikować z innymi ludźmi, jednak mogą mieć problem z podtrzymaniem relacji i interpretowaniem sygnałów osób z ich otoczenia. Mogą także przejawiać zainteresowanie konkretną i jedną dziedziną.
 • Zespół Hellera – inaczej nazywany Dziecięcym Zaburzeniem Dezintegracyjnym. Również diagnozowane najczęściej po ukończeniu 3. roku życia. Podobnie jak w przypadku zespołu Aspergera, dziecko będzie miało trudność z podtrzymaniem relacji z rówieśnikami czy dopasowaniem się do oczekiwanych od niego wzorców zachowań. Objawy, które wyróżniają zespół Hellera, to występowanie halucynacji, a także silnie negatywnego nastawienia do otoczenia. Mogą również pojawiać się stany lękowe.
 • Zespół Retta – występuje wyłącznie u dziewczynek, ponieważ pojawia się w chromosomach XX. Dziecko rozwija się w sposób prawidłowy do około 6 – 18 miesiąca życia. Po upływie tego czasu dziewczynki przestają mówić, tracą także zainteresowanie ruchem. Intensywne wyciszenie to znak ostrzegawczy dla rodziców. Pojawiają się także tzw. stereotypie ruchowe, czyli rytmiczne, powtarzane ruchy, oderwane od kontekstu danej sytuacji. Może to być klaskanie, uderzanie głową lub uderzanie siebie samej, tiki nerwowe i inne. Zespół Retta może objawiać się także drgawkami czy nocnym przebudzaniem.
 • Rozpoznanie zespołów Aspergera, Hellera, Retta i diagnoza autyzmu - Łódź

  Diagnozę autyzmu należy rozpocząć od szczegółowego wywiadu z rodzicami dotyczącego przebiegu ciąży, rozwoju dziecka i zachowań niepojących dla rodziców. Konieczna jest również obserwacja psychiatryczna, psychologiczna i logopedyczna dziecka w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

  Proces diagnostyczny może opierać się także o zlecenie przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży dodatkowych badań (m. in. morfologii i EEG), a także wymagać dodatkowych konsultacji: neurologicznej, badania wzroku i słuchu dziecka.

  Postawienie właściwej i szybkiej diagnozy wiąże się z uzyskaniem odpowiednich świadczeń tj. wczesnego wspomagania rozwoju czy też orzeczenia o niepełnosprawności.

  W naszej placówce po przekazaniu diagnozy macie Państwo możliwość dalszej opieki psychiatrycznej, terapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej dziecka, u którego rozpoznano autyzm lub zespół Aspergera, Hellera czy Retta. Zapraszamy do umówienia się na wizytę.


Stopka

Zamknij